Ekologie

 Jsme šetrní k naši planetě

Tato stránka je věnována ekologii a nakládání s materiály v naší firmě.

Dodržujeme přísné normy na likvidaci odpadních materiálů. Maximálně dbáme, aby odpad, inkousty a produkty měly co nejmenší vliv na dopad na životní prostředí. Inkousty do našich tiskáren mají nejpřísnější ekologická kritéria. Prioritně tiskneme na recyklované materiály.

V některých tiskových sekcích jsme schopni dodat produkty s plnou recyklovatelností. Naše firma disponuje novým strojem DURST (WT 250), který jsme objednali jako první na světě, a který má vodou ředitelné inkousty (nejpřísnější zdravotní předpisy s certifikací na přímý styk s potravinami a plnou recyklovatelností).
Jde o pokročilou technologii v rámci digitální tisku, která klade důraz na ekologii. Životní prostředí nám není lhostejné! Tiskneme s maximálním ohledem na naši planetu.

Certifikace získané v rámci provozu společnosti 1. Dejvická spol s r.o. k náhledu

Certifikace získané v rámci provozu společnosti 1. Dejvická spol s r.o.

Certifikace v rámci nakládání s odpady: