Ochrana rohů

Poškození rohů a cilivých povrchů produktů během přepravy je častý problém. Vyřešte tento problém díky pěnovému profilu nebo díky vlnité lepenky.

Ochrana hran

Ochrana povrchů

Ochrana před korozí

Manipulační značky
a indikátory